Fionn mac Cumhail

Fionn mac Cumhail (Finn Mac Cool) was the son of Cumhail who was slain by Goll mac Morna. Cumhail left behind a pregnant Muirne who …

Fionn mac Cumhail Read More »